Super Bomberman
คาสิโนออนไลน์, เกมสล็อตออนไลน์

Super Bomberman R Online เกมแนว Battle Royale

Super Bomberman R Online เกมบนโทรศัพท์มือถือ แนว Battle Royale จะมีทั้งหมด 2 โหมด คือ โหมด Quick Match โหมดนี้ผู้เล่นสามารถหาห้องในการเล่นเกมได้อัตโนมัติ และโหมด Private Match สำหรับผู้เล่นที่ต้องการสร้างห้องเล่นเกม ซึ่งจะต้องเสียเงินในการเล่นเกม โหมดถัดมา Bomber Pass ผู้เล่นสามารถเติมเงินได้ที่นี่ ในระบบเกม Super Bom berman R Online จะมีตัวละครที่มีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน อย่างเช่น การวางระเบิด การวางระเบิดได้ทีละลูก และการเร่งความเร็ว ผู้เล่นสามารถอัพเกรดและสามารถเก็บไอเท็มเพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับตัวละครได้

Super Bomberman R Online Character

ส่วนรายละเอียดโหมดต่างๆ บนหน้าจอเกม Super Bom berman R Online จะประกอบด้วยโหมด Customization จะประกอบด้วยการ Settings 2 ส่วน ส่วนแรกจะเกี่ยวกับ Character Settings และส่วนที่สองจะเกี่ยวกับ Player Settings ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนชื่อ การตั้งฉายาให้กับตัวละครได้ที่โหมดนี้ โหมด Shop ผู้เล่นจะต้องเสียเงิน (ไม่ใช่เงินในเกม) ในการซื้อ Purchasing Premium Card และแลกเงิน Bomber Coin นอกจากนี้ผู้เล่นสามารถซื้อตัวละครในเกมใหม่ เพลงประกอบการเล่นเกมใหม่ได้ เป็นต้น

โหมดถัดมา คือ โหมด Training จะเกี่ยวกับการฝึกสอนการเล่นเกม Super Bomberman R Online และโหมด Other จะเกี่ยวกับการ Settings ระบบต่างๆ ภายในเกมนี้ วิธีการเล่นเกมนี้ ตัวละครของผู้เล่นจะสามารถวางระเบิด เก็บไอเท็มต่างๆ และใช้ความสามารถของตัวละครนั้นๆ ผู้เล่นสามารถเล่นเกมนี้ได้ทั้งหมด 64 คน ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ในการเล่นเกม 16 สนาม สนามละ 4 คน เท่าๆ กัน และถ้าตัวละครในเกมโดนระเบิดที่ตัวละครอื่นวางเอาไว้ 2 ครั้ง ตัวละครของผู้เล่นก็จะออกจากสนามการแข่งขันและออกจากเกมทันที การเข้าร่วมเล่นเกม Super Bomberman R Onlineแนว Battle Royale ผู้เล่นจะต้องรอให้ระบบเกมจับคู่กับผู้เลนคนอื่นเสียก่อน เมื่อผู้เล่นครบจำนวนคนแล้ว จะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า “Players have been found. Beginning match” หลังจากนั้นผู้เล่นเลือกตัวละครในการลงเล่นเกม

Super Bomberman R Online Game

ระบบเกมจะมีการแนะนำตัวละครของผู้เล่นคนอื่นอีก 3 ตัวละครให้ผู้เล่นทำความรู้จัก เมื่อเข้าสู่ระบบเกม ผู้เล่นจะต้องวางระเบิดบริเวณบล็อกไม้ เพื่อเก็บไอเท็มที่ซ่อนอยู่ หลังจากจบเกม จะมีบล็อกไม้หล่นลงมา ผู้เล่นสามารถข้ามไปชั้นอื่นได้หรือจะรอเล่นเกมในชั้นนั้นก็ได้เช่นกัน แล้วเล่นเกมต่อจนจบ แต่ถ้าตัวละครโดนระเบิด 2 ครั้ง ระบบเกมจะแจ้งอันดับขึ้นมาว่าตอนนี้ผู้เล่นอยู่ในอันดับที่เท่าไรของเกมนี้จากจำนวนผู้เล่นทั้งหมด 64 คน

ติดตามข่าวสารวงการเกมและสล๊อตออนไลน์ได้ที่นี่ www.nclabs.org